Anotace konference

Konference "Doma je doma až do posledního okamžiku" Vám nabídne možnost poznat mobilní hospicovou péči z pohledu všech členů multidisciplinárního týmu - z pohledu lékaře, zdravotní sestry, psychologa, duchovního, sociální pracovnice, dobrovolníka a poradkyně pro pozůstalé. 

                                    Záštitu nad konferencí převzal poslanec PhDr. Zdeněk Soukup                                     a místostarostka města Chebu Mgr. Daniela Seifertová.

Kdo pro Vás konferenci připravuje?


Hospic Sv. Jiří z Chebu

Nabízíme zdravotní, psychickou, sociální a duchovní péči a podporu umírajícím a jejich rodinám, aby ti, kteří si to přejí, mohli závěr svého života prožít se svými nejbližšími v domácím prostředí tak, že toto období budou vnímat jako přirozenou a smysluplnou součást svého života. 

Komu poskytuje Hospic Sv. Jiří služby: 

Nevyléčitelně nemocným lidem,

  • kteří jsou v konečné fázi života a přejí si být doma s nejbližšími,
  • jejichž blízcí mohou a chtějí o nemocného celodenně pečovat,
  • u nichž byla ukončena léčba a byla jim doporučena paliativní péče.


Domácí hospic Motýl ze Sokolova

Pomáháme lidem, kteří chtějí umírat doma a těm, kteří jsou ochotní o své blízké pečovat až do konce.

Nabízíme odborné služby lékařů (specialistů na léčbu bolesti) a psychoterapeuta, zdravotní sestry, duchovního a spolupráci s dobrovolníky), kvalifikovanou pomoc v péči o členy rodiny a blízké osoby nevyléčitelně nemocných, umírajících i zemřelých, a to hlavně po stránce duševní, popř. duchovní; aktuální pomoc - pomůžeme vám s těžkou sociální situací, ke které při péči o těžce nemocného blízkého vždy dochází; pomůžeme vám překonat ztrátu milovaného člověka - podpora rodině v období po úmrtíb blízkého člověka.

Domácí hospic Motýl je společný projekt dobrovolnického centra Střípky a Farní charity.